Following students of ISC-2013 Batch will be honoured at our special assembly to be held on Wednesday, 12th June, 2013 at 07:30 a.m.

INDEX NO. NAME

B/9384/003

ANUGRAH AGNIHOTRI

B/9384/010

SHUBHAM GUPTA

B/9384/027

VISHAL PAUL

B/9384/029

ANKIT SHARMA

B/9384/043

ANSHU AGRAWAL

B/9384/065

YASH PRASAD

B/9384/078

C. RAKSHA SIVA

B/9384/101

TAJASH PADIA

B/9384/102

POOJA PARWAL

B/9384/117

SHRIYA AGARWAL

B/9384/127

AMRIT KHIRWAL

B/9384/131

NAWAL MUNDHRA

B/9384/132

DEVANK NAGELIA

B/9384/136

AKARSHAN PODDAR

B/9384/004

ANIRBAN BHATTACHARJEE

B/9384/005

KAUSHIK CHAKRABORTY

B/9384/007

SAKET DHAWAL

B/9384/012

RUPA JANNELA

B/9384/025

INDRANIL OJHA

B/9384/041

VIVEKA ASHOK

B/9384/076

CHANDNI SINHA

B/9384/083

ANITYA AJMANI

B/9384/091

SHUBHAM KABRA

B/9384/094

RISHABH KEDIA

B/9384/107

S. DARSHANA

B/9384/129

SAAZ MITTAL

B/9384/001

AYUSH AGARWAL

B/9384/022

RAMAN KUMAR MAHATO

B/9384/023

RIA MEHTA

B/9384/024

N. PRAKASH

B/9384/028

PRIYADARSHINI ALOK

B/9384/035

RAHUL SINGH

B/9384/046

MEGHA BANGOBASH

B/9384/047

SUDESHNA CHANDA

B/9384/053

ANANYA KARMAKAR

B/9384/057

NAVANIT KUMAR

B/9384/064

SHAIRI PAUL

B/9384/086

SAYONTANI DAS

B/9384/108

JASPREET SINGH SACHDEV

B/9384/146

HARSHA TULSYAN

B/9384/006

YOGESH CHOUDHARY

B/9384/016

VANSH JHA

B/9384/017

K. S. ANAND

B/9384/030

SHATANIK ABHIJIT NANOTI

B/9384/034

NAVNEET SINGH

B/9384/037

SOURAV ANAND

B/9384/039

SYED FARHAN MAQSOOD

B/9384/040

ADITYA KUMAR VERMA

B/9384/044

DIKSHA AGARWAL

B/9384/112

KUNAL VENKAT

B/9384/118

VARSHA AGARWAL

B/9384/002

KUSHAL AGARWAL

B/9384/008

PRABHAT DUTT

B/9384/009

SHUBHAM GHOSH

B/9384/015

SHUBHAM KUMAR JHA

B/9384/052

POOJA GHOSH

B/9384/068

S. ROHAN

B/9384/075

SHASHANK KUMAR SINGH

B/9384/079

SOMYA

B/9384/126

SHREYA KHEMKA

B/9384/130

SURBHI MODI

B/9384/142

MANPREET SINGH

B/9384/033

EKTA SINGH

B/9384/036

SHRI AUROJYOTI SINHA

B/9384/049

SARBARTHA DAS SHARMA

B/9384/055

AAYUSH KUMAR

B/9384/092

ANKIT KEDIA

B/9384/093

AYUSH KEDIA

B/9384/097

ABHA KUMARI

B/9384/139

SHREYA SARKAR

B/9384/147

KAJAL VERMA