Science

1 Rishi Sood 96%
2 Bhagyashree Mukherjee 95.75%
3 Megha Singh 95.50%
4 Akash Shukla 94.50%
5 Harshit Verma 94.25%
6 Yagnik Chatterjee 94%
7 Swati Singh 93.75%
  Ankit Kumar 93.75%
  Shubham Shandilya 93.75%
8 Navaneetha Varier 93.50%
9 Rashmeet Kaur 93.25%
10 Shivam Agarwal 92.75%

Commerce

1 Mohit Kumar Agarwal 97.50%
2 Tanya Agarwal 94.25%
3 Rishika Agarwal 94%
4 Saloni Agarwal 93.75%
5 Harsh Mahendru 93.50%
6 R. Srikant 91.50%
  Siddhartha Mallick 91.50%
7 Rajdeep Kaur Bhatia 91.00%
  Sonali Prasad 91.00%
8 Juhi Agarwal 90.25%
  Sagar Sengupta 90.25%
9 Saurav Debuka 90.00%
10 Sushmita Sen 89.75%