Head Boy Parth Sarthi
Head Girl Priyanka Gandhi
Senate Members Adarsh Gupta
  Aditi Raj
  Khushi Gandhi
  Disha Poddar
  Anubhav Beri
  Shaswat Agarwal
House Captain And Vice Captain 
Blue House 
Captain Priyansh Pratap
Vice Captain Sahil Kant Prasad
Green House 
Captain Swarnim Samant
Vice Captain Kushagra Sinha
Red House 
Captain Khushi Agarwal
Vice Captain Abhishek Sahu
Yellow House 
Captain Muntashir Ahmed
Vice Captain Priyansh Panchal